Zvýšení soudních poplatků


Od 1. 9. 2011 vstupuje v účinnost novela zákona o soudních poplatcích

Od 1. 9. 2011 vstupuje v účinnost novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou se zvyšují sazby za v praxi se nejběžněji vyskytující soudní podání. Pro představu pár příkladů:
  • prvozápis s.r.o. do Obchodního rejstříku z 5000,- Kč na 6000,- Kč
  • prvozápis a.s. do Obchodního rejstříku z 5000,- Kč na 12000,- Kč
  • zápis změny v Obchodním rejstříku z 1000,- Kč na 2000,- Kč
  • návrh na vydání platebního rozkazu z 4% žalované částky na 5% žalované částky
  • návrh na vydání elektronického platebního rozkazu z 2% na 4%
  • návrh na vydání předběžného opatření z 500,- Kč na 1000,- Kč
  • návrh na vypořádání SJM nebo spoluvlastnictví z 1000,- Kč na 2000,- Kč
  • návrh týkající se nemovitosti z 3000,- Kč na 5000,- Kč
  • návrh na výkon rozhodnutí z min. 300,- Kč na 500,- Kč nebo 2% vymáhané částky
Nová právní úprava se použije pro všechna řízení zahájená od 1. 9. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti novely, se vybírají poplatky podle dosavadního sazebníku, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
NAHORU        ZPĚT