Offshore společnost

Podnikejte bez rizika a levně - založte offshore společnost
 
 
Zakládání a podnikání se společností, která je registrována v některém z tzv. daňových rájů, má ve světě dlouhou tradici. V České republice je tento způsob podnikání znám také a četnost podnikání na offshore společnost rok od roku narůstá.
 
Pojďme si nyní stručně vysvětlit, o jaký typ společnosti se vlastně jedná a jaké jsou výhody a nevýhody.
 
1.         Offshore společost je jak již bylo řečeno, založena v některém z tzv. daňových rájů. Výhodou této společnosti je především anonymita vlastníka, který drží akcie společnosti. Navenek vystupují ředitelé společnosti. Skutečnost, že jste majitelem akcií offshore společnosti lze také ukrýt, a to tak, že za vás vystupuje tzv. jmenovaný akcionář, který navenek vystupuje jako vlastník těchto akcií, avšak ve skutečnosti vykonává pouze vůli pravého vlastníka.
            Offshore společnosti lze založit jednak v Evropě a jednak v exotických zemích, jako je kupříkladu Karibik. Z evropských zemí je třeba zmínit Kypr, Velkou Británii, nově Slovensko či Gibraltar, z nejčastějších exotických zemí pak Seychelly, Panamu, Belize, Vanuatu, Mauritius, Britské Panenské Ostrovy či Hong Kong. O oblíbenosti té které destinace rozhoduje nejčastěji rychlost, s jakou lze takovouto společnost založit, výše administrativních poplatků a nutnost splacení minimálního základního kapitálu.
            Relativně nejlevněji lze založit offshore společnost na Seychellách. Ceny se pohybují v přepočtu kolem 25.000,-Kč za samotné založení a registraci. K tomu je nutno připočíst ještě pravidelný roční udržovací poplatek (cca 300 USD), který se hradí místní vládě.
            Samotná registrace společnosti se provádí prostřednictvím tzv. registračního agenta. Společnost musí mít ve státě založení také oficiální sídlo. Toto sídlo se nejčastěji umisťuje u registrátora nebo advokáta, který poskytuje služby. Minimální počet společníků takovéto společnosti je 1. Akcie, které takováto společnost má mohou být konkrétně na Seychellách na doručitele a jejich skutečného vlastníka lze „schovat“ za tzv. jmenovaného vlastníka.
            Skutečný vlastník pak může podnikat s touto společností mimo zemi, ve které je tato společnost registrována, a to nejčastěji prostřednictvím plné moci, udělené ředitelem společnosti.
 
2.         Pokud se již rozhodnete o offshore podnikání, je dobré zvážit také založit si účet v jiné než České bance. Bankovní tajemství v České republice není na příliš vysoké úrovni a bankovní účty i bankovní transakce jsou zpravidla velmi transparentní. Pokud budete chtít založit účet u české banky na jméno offshorové společnosti, narazíte zpravidla na problém - tedy opět na transparentnost bankovních operací. Vzhledem k tomu, že offshore společnosti primárně nemají transparentní vlastnickou strukturu, české banky se otevírání takovýchto účtů brání.
            Pro bankovní operace je vhodné otevřít účet u zahraniční banky. Tato banka může (ale pochopitelně nemusí) být také registrována jako offshore. Tyto offshore banky (sídla mají v daňových rájích) zpravidla zásadně nespolupracují s mezinárodními ani s národními vyšetřovacími orgány a bankovní tajemství ve smyslu striktního nesdělování podrobností o vkladech a finančních tocích na účtech klientů je téměř absolutní. Offshore banky v klasických daňových rájích (Seychelly apod.) jsou zapojeny do mezinárodních úmluv proti praní špinavých peněz a může se tak stát, že v případě, že se některá offshore banka do takovýchto aktivit ve velké míře účastní, může jí být odejmuta licence. Kromě těchto klasických daňových rájů jsou však i destinace (Libérie, Palau, Anjouan aj.), kde je právní povědomí a boj proti praní špinavých peněz velmi nízké a toto riziko zde prakticky nehrozí. Riziko toho, že v těchto destinacích přijdete o své uložené peníze je však velmi vysoké.
            Dále je zapotřebí zmínit, že při svém podnikání nejste odkázáni pouze na banky již existující, nýbrž si můžete takovouto offshore banku založit sami. Základní kapitál, který je předepisován pro založení banky se pohybuje v řádu stovek tisíc dolarů. V přepočtu vás založení vlastní offshore banky vyjde cca na stejnou sumu, jako založení české akciové společnosti se základním kapitálem cca 2.000.000,-Kč. Pro založení soukromé malé banky je zapotřebí získat v daňovém ráji bankovní licenci
3.         S vlastnictvím offshore společností v některých zemích je spojena také lákavá možnost získání státního občanství dané země a samozřejmě také pasu. Získání občanství s sebou ovšem přináší náklady navíc. Chudé země, ve kterých tyto daňové ráje jsou, si s udělováním občanství spojují zejména investice do vlastní ekonomiky. Od žadatele o takového „ekonomické občanství“ se očekává, že státu uhradí finanční částku v podobě formální investice do ekonomiky země.
 
Pro koho je offshore společnost určena?
Dá se říci, že tento typ podnikání - tedy umístění společnosti v daňovém ráji je vhodný pro všechny podnikatele, kteří provozují poradenské služby, obchod, sázkové hry po internetu apod. Offshore společnosti nejsou vhodné pro živnostníky, výrobce, kteří mají umístěnu výrobu v České republice apod. Prostřednictvím offshore společností lze v tomto případě kupříkladu investovat volný kapitál, nikoliv však uniknout před zdaněním vlastí podnikatelské aktivity (živnostník provozující večerku nebo vykonávající kupříkladu stavební práce za prvé nemá takový obrat, u kterého by se offshore společnost vyplatila a za druhé je jeho činnost zdaněna právě z titulu v České republice umístěné provozovny).
Mgr. et. Mgr. Radim Kalabis

NAHORU        ZPĚT