Články publikované naší advokátní kanceláří

Články na téma firemní a obchodní právo
Články na téma úvěry a půjčky
Články na téma autorské právo, ochranné známky, OSA, Intergram
Články na téma právo IT
Články na téma zdravotnictví a medicínské právo
Články na téma insolvenční právo
Články na téma právo nemovitostí, právní služby pro developery
Články na téma vymáhání pohledávek, rozhodčí řízení
Články na téma trestní právo
Články na téma offshore a ready made společnosti
Články na téma sportovní právo
Články na téma civilní právo
Aktuality
Zvýšení soudních poplatků
Reorganizace v insolvenčním řízení
Offshore společnost
Poplatky kolektivním správcům jako OSA, INTEGRAM, DILIA atd.
Rozhodčí řízení díl I.
Exekuční dražba nemovitosti versus insolvence
Princip ochrany dobré víry v českém soukromém právu
Nejdůležitější změny Zákoníku práce od 1. 1. 2012
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Novela nájemního bydlení
Uznání dluhu v občanskoprávních vztazích
Kvalifikační dohoda lékaře při atestacích
Zrušení rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s ručením omezeným a její likvidaci
Moderační právo soudu u smluvní pokuty
Ochrana nehmotného majetku
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
Ztráta výhody splátek
Přísný pohled soudu na věřitelský insolvenční návrh
Dědictví - jak vyloučit potomka, příp. manžela z dědění
Exekuce prodejem movitých věcí
Změny v dph pro rok 2013
exukuce a insolvence
INSOLVENCE - Vymahatelnost práva v ČR
Žádost subjektu